czwartek, 14 lutego 2013

,,Bo mo­ja miłość równie jest głęboka

Jak morze, równie jak ono bez końca;

Im więcej ci jej udzielam, tym więcej

Czuję jej w sercu.  "

William Shakespeare
,,Spo­tyka­my ko­goś na swej drodze, zu­pełnie przy­pad­ko­wo, jak przechod­nia w par­ku lub na uli­cy, prze­ważnie da­ruje­my mu tyl­ko spoj­rze­nie, ale nieraz całe życie. Nie wiem, dlacze­go tak jest, kto i dlacze­go prze­cina nasze dro­gi? I dlacze­go nag­le dwie dro­gi stają się jedną. Jak to się dzieje, że dwo­je do­tychczas zu­pełnie ob­cych so­bie ludzi chce iść nią ra­zem. Twój oj­ciec uważał, że to miłość i że nie is­tnieją przy­pad­ko­we spoj­rze­nia. "
J.L.Wiśniewski

 
miłego wieczoru...

1 komentarz:

dziękuję za odwiedziny i ciepłe słowa:)

Łączna liczba wyświetleń